JUDr. Ondřej Brostík, advokátní kancelář

+420 777 456 030
info@akbrostik.cz
Týnská 633/12
110 00 Praha 1-Staré Město

Mapa
O nás

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Brostíka poskytuje právní služby v rozsahu generální praxe se zaměřením na oblast občanského, obchodního a pracovního práva, problematiku práva nemovitostí, ochranu osobních údajů a práva duševního vlastnictví. Našim klientům dále běžně poskytujeme komplexní právní poradenství v souvislosti s vymáháním pohledávek či řešením sporných obchodních případů a zastupujeme je v soudních, rozhodčích či správních řízeních. Právní služby poskytujeme v českém a anglickém jazyce. Prioritou je pro nás spokojenost klienta, a proto se vždy snažíme o vstřícnost a individuální přístup k jeho potřebám. Naším cílem je pomoci klientům nalézt vždy nejlepší a nejefektivnější řešení jejich problémů a poskytnout jim kvalitní právní poradenství. Potřebujete-li právní pomoc, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.
Některé naše další služby

Spolupracující kancelář

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Brostíka úzce spolupracuje s advokátní kanceláří JUDr. Jiřího Kose, MSc. se sídlem v Pardubicích.


JUDr. Jiří Kos, MSc. má rozsáhlé zkušenosti a znalosti v mnoha právních oblastech se specializací na problematiku práv k nemovitostem. Vzájemná spolupráce našich advokátních kanceláří nám umožňuje poskytovat právní služby mnohem flexibilněji a efektivněji a představuje pro naše klienty významné zkvalitnění poskytovaných právních služeb. Od června 2016 provozuje advokátní kancelář JUDr. Jiřího Kose MSc. také pobočku v Praze sídlící na adrese shodné s adresou naší advokátní kanceláře.


Kontakt:
JUDr. Jiří Kos, MSc., advokátní kancelář

Sídlo Pardubice:
Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice

Pobočka Praha:
Týnská 633/12
110 00 Praha 1-Staré Město

Tel: +420 777 017 046
E-mail: info@akkos.cz
www.akkkos.cz

Informace pro spotřebitele:
Je-li příjemcem právních služeb spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytnutí právních služeb v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Subjektem mimosoudního řešení takového spotřebitelského sporu je Česká advokátní komora (www.cak.cz).